Zamestnanci MŠ fg

 

 

 

 

Vedenie MŠ

 
 

 

Riaditeľka MŠ: Ľubica Gorejová

 

Zástupkyňa MŠ: Silvia Jesenská

 

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci

 

 

Personál školskej jedálne

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

 

Mgr. Mária Beláková

Iveta Olexová

Bc. Žofia Rečková - materská dovolenka

Lucia Sedláková - materská dovolenka

Ružena Spišáková

Slavomíra Spišáková

Diana Juhásová

Martina Miškovičová

 

Vedúca ŠJ : Terézia Vyrostková

Božena Pilárová

Anna Majorošová

 

 

Anna Fedorová

Daniela Majorošová

Štefan Magyar