Plenárne zasadnutie rodičov 2021


Plenárne zasadnutie rodičov sa uskutoční 25. 8. 2021 o 16.00 hodine v budove MŠ - v tiedach.