Výchovný koncert


Termín koncertu sa uskutoční 7.6. 2022 o 10.00 hodine na školskom dvore. Poplatok za dieťa 1 euro.