Zápis na šk. r. 2022/2023

Materská škola, Školská 12, 044 14  Čaňa

 

                                        

Riaditeľstvo MŠ Školská 12, Čaňa oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne

  od 2. 5. 2022 do 20. 5. 2022.

Miesto konania zápisu: Materská škola Školská 12, Čaňa – riaditeľňa školy

                                                                             (vstup od školskej záhrady)

 

Možnosti podania žiadosti:

 1. osobne v čase zápisu, s vyplneným tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy,    ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

                                    3. 5. 2022 utorok     v čase  od   9.00 hod. do 14.00 hod. 

                                    4. 5. 2022  streda    v čase  od    9.00 hod. do 14.00 hod.

                                  11. 5. 2022  streda    v čase  od  12.00 hod. do 16.00 hod.

Pri zápise rodič predloží:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 • rodný list dieťaťa 
 1. elektronicky prostredníctvom elektronickej prihlášky najneskôr do 20. 5. 2022 (ziadosti@mscana.sk)

Elektronickú prihlášku môžete vypísať, odoslať a následne v čase zápisu prísť prihlášku obaja zákonní zástupcovia podpísať a doniesť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez lekárskeho potvrdenia nebude žiadosť akceptovaná.

                  3. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu     

   ziadosti@mscana.sk (v čase konania zápisu)

                 4. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (v čase konania zápisu) 

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a materská škola je pre nich spádovou,
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov do 31. 8. 2022, ale v školskom roku 2022/2023 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky,
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.

 


Materská škola, Školská 12, 044 14  Čaňa

 

                                        

Riaditeľstvo MŠ Školská 12, Čaňa oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v t

 od 2. 5. 2022 do 20. 5. 2022.

Miesto konania zápisu: Materská škola Školská 12, Čaňa – riaditeľňa školy

                                                                             (vstup od školskej záhrady)

 

Možnosti podania žiadosti:

 1. osobne v čase zápisu, s vyplneným tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy,    ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

                                    3. 5. 2022 utorok     v čase  od   9.00 hod. do 14.00 hod. 

                                    4. 5. 2022  streda    v čase  od    9.00 hod. do 14.00 hod.

                                  11. 5. 2022  streda    v čase  od  12.00 hod. do 16.00 hod.

Pri zápise rodič predloží:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 • rodný list dieťaťa 
 1. elektronicky prostredníctvom elektronickej prihlášky najneskôr do 20. 5. 2022 (ziadosti@mscana.sk)

Elektronickú prihlášku môžete vypísať, odoslať a následne v čase zápisu prísť prihlášku obaja zákonní zástupcovia podpísať a doniesť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez lekárskeho potvrdenia nebude žiadosť akceptovaná.

                  3. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu     

   ziadosti@mscana.sk (v čase konania zápisu)

                 4. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (v čase konania zápisu) 

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a materská škola je pre nich spádovou,
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov do 31. 8. 2022, ale v školskom roku 2022/2023 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky,
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.

Žiadosť o prijatie si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave si môžete stiahnúť na tomto odkaze.